Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một, 2023

Chính sách bảo mật thông tin trên Khám Phá Tài Chính

Tôi là người điều hành Học Thức Tài Chính

Thông tin cá nhân và lý do tôi thu thập dữ liệu

Tôi thu thập thông tin về bạn trong quá trình đăng tải bình luận lên website.

1. Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn được sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận.

2. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết,v.v…). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

3. Bộ nhớ đệm

Trang web này sử dụng bộ nhớ đệm để tạo điều kiện cho thời gian phản hồi nhanh hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bộ nhớ đệm có khả năng lưu trữ một bản sao của mọi trang web được hiển thị trên trang web này. Tất cả các tệp bộ đệm ẩn là tạm thời và không bao giờ được truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp cần thiết để được hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp plugin bộ đệm. Các tệp trong bộ nhớ đệm sẽ hết hạn theo lịch do quản trị viên đặt ra, nhưng có thể dễ dàng bị quản trị viên xóa trước khi hết hạn tự nhiên, nếu cần. Tôi có thể sử dụng dịch vụ QUIC.cloud để xử lý và lưu tạm thời dữ liệu của bạn. Vui lòng xem https://quic.cloud/privacy-policy/ để biết thêm chi tiết.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn.

Bạn có quyền gì với dữ liệu của mình

Nếu bạn có bình luận trên trang web này, bạn có thể yêu cầu tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Thông tin liên hệ của tôi

Hoặc bạn có thể truy cập trang liên hệ để có thêm thông tin của tôi.