Thứ Sáu, 22 Tháng Chín, 2023

Donate (quyên tặng) ủng hộ tác giả Khám Phá Tài Chính

Nếu bạn cảm thấy cảm thấy thông tin trên website hữu ích và muốn ủng hộ tác giả thì có thể donate (quyên tặng) cho mình bằng những cách sau:

1. Chuyên khoản ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank
  • Số tài khoản: 9969393648
  • Chủ tài khoản: NGUYEN CONG PHUC
Tài khoản Vietcombank - Nguyễn Công Phúc
Tài khoản Vietcombank – Nguyễn Công Phúc
Ngân hàng Techcombank
  • Số tài khoản: 19033753487014
  • Chủ tài khoản: NGUYEN CONG PHUC
Tài khoản Techcombank - Nguyễn Công Phúc
Tài khoản Techcombank – Nguyễn Công Phúc
Ngân hàng VPBank
  • Số tài khoản: 0969393648
  • Chủ tài khoản: NGUYEN CONG PHUC
Tài khoản VPBank - Nguyễn Công Phúc
Tài khoản VPBank – Nguyễn Công Phúc
Ngân hàng VIB
  • Số tài khoản: 023104893
  • Chủ tài khoản: NGUYEN CONG PHUC
Tài khoản VIB - Nguyễn Công Phúc
Tài khoản VIB – Nguyễn Công Phúc

2. Chuyển tiền ví MoMo

Tài khoản MoMo - Nguyễn Công Phúc
Tài khoản MoMo – Nguyễn Công Phúc
Xin chân thành cảm ơn!